WSPARCIE PRAWNE I KADROWE

Wsparcie przedsiębiorstw w kwestiach prawno-kadrowychWsparcie przedsiębiorstw w kwestiach prawno-kadrowych

Wsparcie przedsiębiorstw w kwestiach prawno-kadrowych

Odciążamy klienta w zakresie kadrowo-płacowym i prawnym. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za legalizację dokumentów pracy oraz pobytu pracowników pochodzących spoza UE. Również na nas spoczywa odpowiedzialność za wynagrodzenia, płace pracowników oraz za prowadzenie ich teczek i pełnego payrollu co zmniejsza koszta administracyjne klienta.

Usprawniamy obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw poprzez:

 • Przeniesienie odpowiedzialności związanej z urzędami państwowymi.
 • Zobowiązania wobec pracownika.
 • Rozliczenia płacowe i pozapłacowe pracowników.

Działamy kompleksowo w celu usprawnienia procesów kadrowych i płacowych firmy. My ponosimy pełną odpowiedzialność za pracowników i legalność ich pracy. 

Work to
achieve
dreams

Dla Klienta

 • Rekrutacja pracowników

 • Outsourcing pracowniczy

 • Zatrudnienie obcokrajowców

 • Leasing pracowników

 • Wsparcie prawne i kadrowe

Dla pracownika

 • Legalizacja pobytu

 • Stała praca w Polsce

 • Transport i zakwaterowanie

 • Ubezpieczenie zdrowotne

 • Pomoc prawna


© 2022 M. Pillar. All rights reserved. Designed by OlimpWeb.