Skip to main content
  • Polski
  • English

WSPARCIE PRAWNE I KADROWE

Wsparcie przedsiębiorstw w kwestiach prawno-kadrowych Wsparcie przedsiębiorstw w kwestiach prawno-kadrowych

Wsparcie przedsiębiorstw w kwestiach prawno-kadrowych

Odciążamy klienta w zakresie kadrowo-płacowym i prawnym. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za legalizację dokumentów pracy oraz pobytu pracowników pochodzących spoza UE. Również na nas spoczywa odpowiedzialność za wynagrodzenia, płace pracowników oraz za prowadzenie ich teczek i pełnego payrollu co zmniejsza koszta administracyjne klienta.

Usprawniamy obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw poprzez:

  • Przeniesienie odpowiedzialności związanej z urzędami państwowymi.
  • Zobowiązania wobec pracownika.
  • Rozliczenia płacowe i pozapłacowe pracowników.

Działamy kompleksowo w celu usprawnienia procesów kadrowych i płacowych firmy. My ponosimy pełną odpowiedzialność za pracowników i legalność ich pracy.